Situace na „Mikulášská – memoriál členů klubu SQUAD“ 2023